Wsparcie dla odkurzacza automatycznego ETA Rondo

Poniżej znajdują się wskazówki i porady dotyczące odkurzacza automatycznego: 

Wymagania ogólne 

Parowanie odkurzaczy 

Porady i wskazówki, problemy

Do pobrania 

 

 

 Wymagania ogólne

 

Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla telefonów komórkowych z systemem Android 7.0 i nowszym oraz IOS 11.0 i nowszym. Aby w pełni wykorzystać i zrozumieć wszystkie funkcje aplikacji, należy najpierw uważnie przeczytać instrukcję obsługi aplikacji ETA SMART.

 

 

Wymagania dotyczące sieci Wi-Fi

 • 2,4 GHz (z wystarczającym pokryciem odkurzanego obszaru)
 • zabezpieczenia WPA1 i WPA2 (zalecane WPA2)
 • odkurzacz może być sparowany i używany tylko w jednej sieci Wi-Fi jednocześnie (SSID)
 • jeśli nie masz pewności, czy router spełnia powyższe wymagania, skontaktuj się z administratorem sieci

 

 

Czy odkurzacza można używać bez aplikacji?

Tak.

 

 

 

 Parowanie odkurzaczy

Do pierwszego sparowania odkurzacza robota z siecią WIFI należy użyć INSTRUKCJI OBSŁUGI APLIKACJI ETA SMART, którą można znaleźć w sekcji "Do pobrania". Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji ETA SMART.

 

Podstawowym wymogiem jest:

 • aktywna domowa sieć Wi-Fi z wystarczająco silnym sygnałem;
 • inteligentne urządzenie z zainstalowaną aplikacją ETA SMART;
 • wystarczająco naładowany akumulator w odkurzaczu (co najmniej 35%);
 • włączyć odkurzacz, uruchomić aplikację i postępować zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto użytkownika i przeprowadzić parowanie.

 

Jak mogę przyczynić się do udanego parowania?

 • Używaj tylko inteligentnych urządzeń z obsługiwanymi wersjami systemów operacyjnych Android i IOS.
 • Używaj wysokiej jakości routera Wi-Fi, który bezpiecznie pokryje Twój dom wystarczająco silnym sygnałem.
 • Podczas parowania trzymaj urządzenie inteligentne blisko odkurzacza (w odległości ok. 2 m).

 

Jeśli występują jakiekolwiek problemy z parowaniem, należy skupić się na następujących kwestiach:

 • sprawdzić, czy odkurzacz znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi;
 • nazwa sieci Wi-Fi (SSID) musi używać TYLKO znaków a-z i 0-9 (nie używaj znaków diakrytycznych i znaków takich jak "_, -, *, @, +, - lub "spacja"!). Te same zasady dotyczą hasła;
 • jeśli router obsługuje pracę na dwóch częstotliwościach (2,4 i 5 GHz), zalecamy wyłączenie sieci 5 GHz podczas parowania (można ją następnie ponownie aktywować). Odkurzacz paruje się bardziej niezawodnie tylko w sieci Wi-Fi 2,4 GHz;
 • komunikacja między odkurzaczem a telefonem może być zakłócana przez niektóre programy (np. VPN, firewall itp.) używane w telefonie. Na potrzeby procesu parowania należy wyłączyć te programy;
 • sprawdzić, czy akumulator w odkurzaczu jest naładowany w co najmniej 35%;
 • spróbuj sparować z innym telefonem, aby wykluczyć problem z tym telefonem;
 • spróbuj utworzyć nowe konto, aby uniknąć problemu nieprawidłowej aktywacji konta;
 • sprawdzić, czy ustawienia sieci Wi-Fi i system operacyjny urządzenia inteligentnego spełniają określone wymagania;
 • upewnij się, że podczas parowania telefon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, z którą chcesz sparować odkurzacz (ten sam identyfikator SSID);
 • jeśli to możliwe, spróbuj ponownie uruchomić sam router Wi-Fi.

 

Podwójna sieć Wi-Fi:

 • W przypadku posiadania w domu inteligentnego routera WIFI, który automatycznie przełącza częstotliwość sieci między 2,4 GHz a 5 GHz (w ramach jednej nazwy sieci SSID), mogą wystąpić problemy z parowaniem lub rozłączaniem z Internetem podczas pracy. Jeśli wystąpią takie problemy, zalecamy przełączenie routera, aby nadawał na dwóch oddzielnych częstotliwościach (nazwach SSID), jednej na 2,4 GHz, drugiej na 5 GHz.

 • To ustawienie jest zwykle konfigurowane w interfejsie administracyjnym routera WIFI. Jeśli nie możesz tego zmienić samodzielnie, skontaktuj się z administratorem sieci lub specjalistą IT.

 

Aby sterować odkurzaczem przez wielu użytkowników, wykonaj następujące czynności:

 • każdy użytkownik musi utworzyć własne konto w aplikacji ETA SMART;
 • użytkownik, który jako pierwszy sparował swój telefon komórkowy z odkurzaczem, jest administratorem i ma możliwość skonfigurowania udostępniania odkurzacza innym użytkownikom;
 • administrator ma większe uprawnienia do kontrolowania odkurzacza niż użytkownicy, z którymi współdzieli odkurzacz.

 


 

 Porady i wskazówki, problemy

Jeśli w aplikacji pojawi się komunikat o błędzie (odkurzacz zaświeci się na czerwono), sprawdź część odkurzacza i wyczyść ją zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

 

Zakres możliwych komunikatów o błędach:

 • WENTYLATOR (usterka wlotu) - wymagana interwencja serwisu)
 • KÓŁKA
 • SZCZOTKI
 • ITD.

W instrukcji i w sekcji "Do pobrania" można również znaleźć tabelę możliwych problemów. 

 

Aplikacja zawiesza się lub „zamarza”.

Uruchom ponownie aplikację, a jeśli to nie pomoże, uruchom ponownie urządzenie inteligentne.

 

Aplikacja nie reaguje na nic, mimo że zawsze działała poprawnie. Jak rozwiązać ten problem?

Sytuacja jest prawdopodobnie spowodowana zmianami, które zaszły w telefonie (np. instalacja dodatkowych aplikacji, aktualizacja systemu itp.) lub w sieci Wi-Fi. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu poprzez przywrócenie zmian w telefonie lub sieci Wi-Fi, odinstaluj aplikację ETA SMART i zainstaluj ją ponownie.


Jeśli wszystkie powyższe procedury i porady zawiodą i wykluczysz błąd po stronie telefonu i sieci Wi-Fi, skontaktuj się z nami pod adresem vysavace@eta.cz.

 

 

 

 Do pobrania

Instrukcja obsługi w formacie PDF jest dostępna poniżej. Są one dostępne do pobrania na stronie www.eta-polska.pl na podstronie konkretnego odkurzacza.

1) Instrukcja obsługi odkurzacza ETA1244 RONDO

2) Instrukcja obsługi aplikacji ETA SMART