Gwarancja

ETA przedłuża gwarancje na swoje produkty ze standardowych dwóch lat do nawet dziesięciu. Dzięki temu klient ma pewność, że ma do czynienia z produktem najwyższej jakości i nawet po standardowym okresie gwarancji może liczyć na bezpłatną naprawę swojego urządzenia.

Przedłużona gwarancja obejmuje produkty z aktualnej oferty ETA, a dotyczy poszczególnych ich elementów np. silnika odkurzacza, stopy żelazka itp.

Promocja trwa od 1.10.2013 do 31.12.2024


 

  • Organizatorem akcji promocyjnej jest firma ETA a.s. "Przedłużacz gwarancji" zaczyna obowiązywać po zakończeniu standardowego okresu gwarancji, a kończy się po określonym czasie przedłużenia liczonym od daty zakupu. Lista produktów objętych promocją i czas przedłużenia gwarancji jest wyszczególniony w pliku, który można znaleźć na dole tej strony.
  • Każdy klient, który zakupi produkt ETA w okresie trwania promocji może aktywować „Przedłużacz gwarancji“. Promocja nie aktywuje się automatycznie.
  • Promocja dotyczy produktów marki ETA i ich poszczególnych elementów. Pełną lstę można znaleźć na tej stronie.
  • Każdy produkt objęty promocją powinien być oznaczony naklejką informującą o promocji.
  • Certyfikat potwierdzający przystąpienie do promocji zostanie wygenerowany i przesłany do klienta drogą elektroniczną.
  • Dane podane podczas rejestracji powinny odpowiadać tym znajdującymi się na urządzeniu oraz na dowodzie zakupu (szczególnie dotyczy to daty zakupu, numeru paragonu oraz numeru seryjnego produktu).
  • Certyfikat należy wydrukować i przechowywać razem z dowodem zakupu. W przypadku zgłoszenia produktu do serwisu należy załączyć oba dokumenty.
  • W przypadku niezgodności danych występujących na certyfikacie i tych na dowodzie zakupu i samym urządzeniu zastrzegamy możliwość odmowy naprawy bądź obciążenia klienta jej kosztami.
  • W razie problemów z rejestracją prosimy o bezpośredni kontakt z nami (mail lub telefon)

 

PDF PEŁNA LISTA PRODUKTÓW MARKI ETA OBJĘTYCH PROGRAMEM "PRZEDŁUŻACZ GWARANCJI"