Wsparcie dla odkurzacza automatycznego ETA Aurum Pro

Poniżej znajdują się wskazówki i porady dotyczące odkurzacza automatycznego: 

Wymagania ogólne 

Parowanie odkurzaczy 

Porady i wskazówki, problemy

Do pobrania 

 

 

 

 Wymagania ogólne

 

 

Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla telefonów komórkowych z systemem Android 6.0 i nowszym oraz IOS 11.0 i nowszym. Aby w pełni wykorzystać i zrozumieć wszystkie funkcje aplikacji, należy najpierw uważnie przeczytać instrukcję obsługi aplikacji ETA SMART.

 

 

Wymagania dotyczące sieci Wi-Fi

 • 2,4 GHz (z wystarczającym pokryciem odkurzanego obszaru)
 • zabezpieczenia WPA1 i WPA2 (zalecane WPA2)
 • odkurzacz może być sparowany i używany tylko w jednej sieci Wi-Fi jednocześnie (SSID)
 • jeśli nie masz pewności, czy router spełnia powyższe wymagania, skontaktuj się z administratorem sieci

 

 

Czy odkurzacza można używać bez aplikacji?

Tak. Jednak tylko w trybie, w którym można używać tylko jednego rodzaju czyszczenia (czyszczenie automatyczne). Aby w pełni wykorzystać potencjał odkurzacza, zalecamy używanie go razem z aplikacją ETA SMART.

 

 

 

 Parowanie odkurzaczy

Do pierwszego sparowania odkurzacza robota z siecią WIFI należy użyć INSTRUKCJI OBSŁUGI APLIKACJI ETA SMART, którą można znaleźć w sekcji "Do pobrania". Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji ETA SMART.

 

Podstawowym wymogiem jest:

 • aktywna domowa sieć Wi-Fi z wystarczająco silnym sygnałem;
 • inteligentne urządzenie z zainstalowaną aplikacją ETA SMART;
 • wystarczająco naładowany akumulator w odkurzaczu (co najmniej 35%);
 • włączyć odkurzacz, uruchomić aplikację i postępować zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto użytkownika i przeprowadzić parowanie.

 

Jak mogę przyczynić się do udanego parowania?

 • Używaj tylko inteligentnych urządzeń z obsługiwanymi wersjami systemów operacyjnych Android i IOS.
 • Używaj wysokiej jakości routera Wi-Fi, który bezpiecznie pokryje Twój dom wystarczająco silnym sygnałem.
 • Podczas parowania trzymaj urządzenie inteligentne blisko odkurzacza (w odległości ok. 2 m).

 

Jeśli występują jakiekolwiek problemy z parowaniem, należy skupić się na następujących kwestiach:

 • sprawdzić, czy odkurzacz znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi;
 • nazwa sieci Wi-Fi (SSID) musi używać TYLKO znaków a-z i 0-9 (nie używaj znaków diakrytycznych i znaków takich jak "_, -, *, @, +, - lub "spacja"!). Te same zasady dotyczą hasła;
 • jeśli router obsługuje pracę na dwóch częstotliwościach (2,4 i 5 GHz), zalecamy wyłączenie sieci 5 GHz podczas parowania (można ją następnie ponownie aktywować). Odkurzacz paruje się bardziej niezawodnie tylko w sieci Wi-Fi 2,4 GHz;
 • komunikacja między odkurzaczem a telefonem może być zakłócana przez niektóre programy (np. VPN, firewall itp.) używane w telefonie. Na potrzeby procesu parowania należy wyłączyć te programy;
 • sprawdzić, czy akumulator w odkurzaczu jest naładowany w co najmniej 35%;
 • spróbuj sparować z innym telefonem, aby wykluczyć problem z tym telefonem;
 • spróbuj utworzyć nowe konto, aby uniknąć problemu nieprawidłowej aktywacji konta;
 • sprawdzić, czy ustawienia sieci Wi-Fi i system operacyjny urządzenia inteligentnego spełniają określone wymagania;
 • upewnij się, że podczas parowania telefon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, z którą chcesz sparować odkurzacz (ten sam identyfikator SSID);
 • jeśli to możliwe, spróbuj ponownie uruchomić sam router Wi-Fi.

 

Podwójna sieć Wi-Fi:

 • W przypadku posiadania w domu inteligentnego routera WIFI, który automatycznie przełącza częstotliwość sieci między 2,4 GHz a 5 GHz (w ramach jednej nazwy sieci SSID), mogą wystąpić problemy z parowaniem lub rozłączaniem z Internetem podczas pracy. Jeśli wystąpią takie problemy, zalecamy przełączenie routera, aby nadawał na dwóch oddzielnych częstotliwościach (nazwach SSID), jednej na 2,4 GHz, drugiej na 5 GHz.

 • To ustawienie jest zwykle konfigurowane w interfejsie administracyjnym routera WIFI. Jeśli nie możesz tego zmienić samodzielnie, skontaktuj się z administratorem sieci lub specjalistą IT.

 

Aby sterować odkurzaczem przez wielu użytkowników, wykonaj następujące czynności:

 • każdy użytkownik musi utworzyć własne konto w aplikacji ETA SMART;
 • użytkownik, który jako pierwszy sparował swój telefon komórkowy z odkurzaczem, jest administratorem i ma możliwość skonfigurowania udostępniania odkurzacza innym użytkownikom;
 • administrator ma większe uprawnienia do kontrolowania odkurzacza niż użytkownicy, z którymi współdzieli odkurzacz.

 

PAROWANIE odkurzacza ze stacją ładującą

Fabrycznie robot paruje się ze stacją automatycznie, lub proces będzie przebiegał automatycznie przy pierwszym włączeniu stacji ładującej i odkurzacza. Jeśli jednak nastąpi rozparowanie, należy ponownie połączyć stację z robotem. Niesparowana stacja objawia się niedziałającą funkcją ssania. O tym fakcie poinformuje Cię komunikat o błędzie w aplikacji.

 

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sparować:

 1. Najpierw włącz stację i odkurzacz
 2. Umieść odkurzacz z dala od stacji ładującej
 3. Naciśnij jednocześnie przyciski „ładowanie” i „wyłącznik główny” przez 3-5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, robot przejdzie w stan automatycznego parowania
 4. Wyłącz robota i po chwili włącz go ponownie
 5. Po włączeniu i melodii otwierającej usłyszysz sygnał potwierdzający ze stacji ładującej


Jeśli odsysanie nadal nie działa, powtórz procedurę.

 

 


 

 Porady i wskazówki, problemy

Porady i wskazówki

Czy odkurzacz posiada funkcję RESET, która pozwala wyeliminować różne problemy?

Tak. Przycisk znajduje się z boku robota (po wyjęciu magazynka). Oznaczone w instrukcji jako pozycja A14. Reset możesz także wykonać w aplikacji poprzez usunięcie sparowanego urządzenia („Usuń urządzenie”) i potwierdzenie opcji „Odłącz i usuń dane”).

 

Czy zdefiniowane strefy mogą się pokrywać?

Tak, mogą.

 

Tworzenie mapy po raz pierwszy

Podczas pierwszego mapowania należy uważnie obserwować zachowanie robota i upewnić się, że wszystkie przeszkody zostały usunięte (otwarte drzwi, uprzątnięta podłoga itp.). Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów i błędów w utworzonej mapie.

Aby utworzyć mapę, wyślij odkurzacz ze stacji ładującej do automatycznego czyszczenia. Po zakończeniu automatycznego czyszczenia zostanie utworzona mapa podzielona zgodnie z układem pomieszczeń. Pomieszczenia te będą wyróżnione kolorem i można je edytować, edytując mapę. Jeśli utworzona mapa jest cała szara, mapowanie nie zostało wykonane prawidłowo. Zalecamy ponowne powtórzenie procesu tworzenia mapy.

 

Czy mogę dowolnie nazwać zdefiniowaną strefę?

Tak, masz do wyboru kilka wstępnie ustawionych opcji nazw stref lub możesz utworzyć własną nazwę.

 

Dlaczego mapa została usunięta?

 • Odkurzacz nie rozpoczął czyszczenia po opuszczeniu stacji ładującej;
 • Zmieniło się otoczenie wokół stacji ładującej (np. przesunięcie stacji ładującej, mebli, uklęknięcie przed odkurzaczem, odłożenie pudełka itp.).

 

 

Problemy

 

Jeśli w aplikacji pojawi się komunikat o błędzie (odkurzacz zaświeci się na czerwono), sprawdź część odkurzacza i wyczyść ją zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

 

Zakres możliwych komunikatów o błędach:

 • LIDAR (jest to moduł laserowy w górnej części odkurzacza). Pod pokrywą znajduje się moduł, który należy łatwo obracać w zakresie 360°. W tej części można zwinąć np. włosy, włos, część liścia rośliny itp. Upewnij się, że część jest wolna i nie jest zablokowana żadnym przedmiotem. Do czyszczenia należy używać np. pęsety (LIDAR-u nie można demontować);
 • WENTYLATOR (awaria ssania – wymagana interwencja serwisu)
 • KOŁA (usuń wszelkie splątane włosy lub kłaczki, które mogą blokować ruch, jeśli wszystko jest czyste i porusza się swobodnie, wymagany będzie serwis)
 • SZCZOTKI (usuń splątane włosy lub włoski, które mogą blokować ruch, jeśli wszystko jest czyste i porusza się swobodnie, konieczna będzie interwencja serwisu)
 • CZUJNIKI ZABEZPIECZAJĄCE UPADKU (wyczyścić czujniki, jeśli problem nie jest spowodowany zabrudzeniem, robot należy sprawdzić w serwisie)
 • ZDERZAK PRZEDNI (wyczyść jego czujniki i sprawdź jego ruchomość na całym obwodzie - czyli czy da się go wcisnąć i czy nie jest zablokowany przez jakiś przedmiot. Jeżeli porusza się swobodnie i równomiernie, a usterka nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.

W instrukcji i w sekcji "Do pobrania" można również znaleźć tabelę możliwych problemów. 

 

Ssanie nie działa

Ten problem może mieć 2 główne przyczyny. Elektroniczne i mechaniczne.

W przypadku przyczyny elektronicznej stacja zostaje rozparowana z odkurzaczem i należy sparować obie części na nowo. Ponownie sparuj stację ładującą z odkurzaczem zgodnie z procedurą opisaną w części dotyczącej parowania. Sama aplikacja poinformuje Cię o konieczności sparowania komunikatem o błędzie.

Przyczyna mechaniczna polega wówczas na sprawdzeniu elementu ruchomego, który jest ukryty w dolnej części otworu ssącego stacji (pod gumą). Gdy tylko robot wejdzie na stację, naciska ten mechanizm, a stacja rozpoznaje, że może rozpocząć ssanie. Czasem może się jednak zdarzyć, że mechanizm się zablokuje i trzeba będzie go delikatnie „kliknąć” ręcznie.

 

Aplikacja zawiesza się lub „zamarza”.

Uruchom ponownie aplikację, a jeśli to nie pomoże, uruchom ponownie urządzenie inteligentne.

 

Ruch odkurzacza w aplikacji jest "nierówny" i ma długi czas reakcji.

Sprawdź siłę sygnału i stabilność sieci Wi-Fi. Możliwe, że odkurzacz sprząta w obszarach o niewystarczającym sygnale Wifi.

 

Aplikacja nie reaguje na nic, mimo że zawsze działała poprawnie. Jak rozwiązać ten problem?

Sytuacja jest prawdopodobnie spowodowana zmianami, które zaszły w telefonie (np. instalacja dodatkowych aplikacji, aktualizacja systemu itp.) lub w sieci Wi-Fi. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu poprzez przywrócenie zmian w telefonie lub sieci Wi-Fi, odinstaluj aplikację ETA SMART i zainstaluj ją ponownie.


Jeśli wszystkie powyższe procedury i porady zawiodą i wykluczysz błąd po stronie telefonu i sieci Wi-Fi, skontaktuj się z nami pod adresem vysavace@eta.cz.

 

 

 

 Do pobrania

Instrukcja obsługi w formacie PDF jest dostępna poniżej. Są one dostępne do pobrania na stronie www.eta-polska.pl na podstronie konkretnego odkurzacza.

1) Instrukcja obsługi odkurzacza ETAx241 AURUM

2) Instrukcja obsługi aplikacji ETA SMART