Reguły promocji

ETA przedłuża gwarancje na swoje produkty ze standardowych dwóch lat do nawet dziesięciu. Dzięki temu klient ma pewność, że ma do czynienia z produktem najwyższej jakości i nawet po standardowym okresie gwarancji może liczyć na bezpłatną naprawę swojego urządzenia.

Przedłużona gwarancja obejmuje produkty z aktualnej oferty, a dotyczy poszczególnych ich elementów np. silnika odkurzacza, stopy żelazka itp.

Promocja trwa od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2024

REGULAMIN PROGRAMU „PRZEDŁUŻACZ GWARANCJI"

 • Organizatorem akcji promocyjnej jest firma ETA a.s. "Przedłużacz gwarancji" zaczyna obowiązywać po zakończeniu standardowego okresu gwarancji, a kończy się po określonym czasie przedłużenia liczonym od daty zakupu. Lista produktów objętych promocją i czas przedłużenia gwarancji jest wyszczególniony w pliku, który można znaleźć na dole tej strony.
 • Każdy klient, który zakupi produkt ETA w okresie trwania promocji może aktywować „Przedłużacz gwarancji“. Promocja nie aktywuje się automatycznie.
 • Promocja dotyczy produktów marki ETA i ich poszczególnych elementów. Pełną lstę można znaleźć na tej stronie.
 • Każdy produkt objęty promocją powinien być oznaczony naklejką informującą o promocji.
 • Klient może aktywować promocję poprzez rejestrację polegającą na wysłaniu następujących danych na adres serwis@digison.pl:
  • Imię i nazwisko
  • Pełny adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Adres email
  • Nazwa produktu (np. Gratussino)
  • Kod produktu widoczny na etykiecie (np. 0023 90030)
  • Numer seryjny (Serial No. np. 1671303039222)
  • Data zakupu (widoczna na dowodzie zakupu)
  • Miejsce zakupu (nazwa sklepu)
  • Numer dowodu zakupu (paragonu lub faktury)
  • Miasto
 • Certyfikat potwierdzający przystąpienie do promocji zostanie wygenerowany i przesłany do klienta drogą elektroniczną.
 • Dane podane podczas rejestracji powinny odpowiadać tym znajdującymi się na urządzeniu oraz na dowodzie zakupu (szczególnie dotyczy to daty zakupu, numeru paragonu oraz numeru seryjnego produktu).
 • Certyfikat należy wydrukować i przechowywać razem z dowodem zakupu. W przypadku zgłoszenia produktu do serwisu należy załączyć oba dokumenty.
 • W przypadku niezgodności danych występujących na certyfikacie i tych na dowodzie zakupu i samym urządzeniu zastrzegamy możliwość odmowy naprawy bądź obciążenia klienta jej kosztami.
 • W razie problemów z rejestracją prosimy o bezpośredni kontakt z nami (mail lub telefon)