Wsparcie dla odkurzacza automatycznego ETA Aquilo Pro

Poniżej znajdują się wskazówki i porady dotyczące odkurzacza automatycznego: 

Wymagania ogólne 

Parowanie odkurzaczy 

Porady i wskazówki, problemy

Do pobrania 

 

 

 Wymagania ogólne

 

Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla telefonów komórkowych z systemem Android 8.0 i nowszym oraz IOS 10.0 i nowszym. 

 

 

Wymagania dotyczące sieci Wi-Fi

 • 2,4 GHz (z wystarczającym pokryciem odkurzanego obszaru)
 • zabezpieczenia WPA1 i WPA2 (zalecane WPA2)
 • odkurzacz może być sparowany i używany tylko w jednej sieci Wi-Fi jednocześnie (SSID)
 • jeśli nie masz pewności, czy router spełnia powyższe wymagania, skontaktuj się z administratorem sieci

 

 

Czy odkurzacza można używać bez aplikacji?

Tak. Jednak tylko w trybie, w którym można używać tylko jednego rodzaju czyszczenia (czyszczenie automatyczne). Aby w pełni wykorzystać potencjał odkurzacza, zalecamy używanie go razem z aplikacją ETA AQUILO.

 

 

 

 Parowanie odkurzaczy

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji ETA AQUILO.

 

Podstawowym wymogiem jest:

 • aktywna domowa sieć Wi-Fi z wystarczająco silnym sygnałem;
 • inteligentne urządzenie z zainstalowaną aplikacją ETA AQUILO;
 • wystarczająco naładowany akumulator w odkurzaczu (co najmniej 35%);
 • włączyć odkurzacz, uruchomić aplikację i postępować zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto użytkownika i przeprowadzić parowanie.

 

Jak mogę przyczynić się do udanego parowania?

 • Używaj tylko inteligentnych urządzeń z obsługiwanymi wersjami systemów operacyjnych Android i IOS.
 • Używaj wysokiej jakości routera Wi-Fi, który bezpiecznie pokryje Twój dom wystarczająco silnym sygnałem.
 • Podczas parowania trzymaj urządzenie inteligentne blisko odkurzacza (w odległości ok. 2 m).

 

Jeśli występują jakiekolwiek problemy z parowaniem, należy skupić się na następujących kwestiach:

 • sprawdzić, czy odkurzacz znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi;
 • nazwa sieci Wi-Fi (SSID) musi używać TYLKO znaków a-z i 0-9 (nie używaj znaków diakrytycznych i znaków takich jak "_, -, *, @, +, - lub "spacja"!). Te same zasady dotyczą hasła;
 • jeśli router obsługuje pracę na dwóch częstotliwościach (2,4 i 5 GHz), zalecamy wyłączenie sieci 5 GHz podczas parowania (można ją następnie ponownie aktywować). Odkurzacz paruje się bardziej niezawodnie tylko w sieci Wi-Fi 2,4 GHz;
 • komunikacja między odkurzaczem a telefonem może być zakłócana przez niektóre programy (np. VPN, firewall itp.) używane w telefonie. Na potrzeby procesu parowania należy wyłączyć te programy;
 • sprawdzić, czy akumulator w odkurzaczu jest naładowany w co najmniej 35%;
 • spróbuj sparować z innym telefonem, aby wykluczyć problem z tym telefonem;
 • spróbuj utworzyć nowe konto, aby uniknąć problemu nieprawidłowej aktywacji konta;
 • sprawdzić, czy ustawienia sieci Wi-Fi i system operacyjny urządzenia inteligentnego spełniają określone wymagania;
 • upewnij się, że podczas parowania telefon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, z którą chcesz sparować odkurzacz (ten sam identyfikator SSID);
 • jeśli to możliwe, spróbuj ponownie uruchomić sam router Wi-Fi.

 

Podwójna sieć Wi-Fi:

 • W przypadku posiadania w domu inteligentnego routera WIFI, który automatycznie przełącza częstotliwość sieci między 2,4 GHz a 5 GHz (w ramach jednej nazwy sieci SSID), mogą wystąpić problemy z parowaniem lub rozłączaniem z Internetem podczas pracy. Jeśli wystąpią takie problemy, zalecamy przełączenie routera, aby nadawał na dwóch oddzielnych częstotliwościach (nazwach SSID), jednej na 2,4 GHz, drugiej na 5 GHz.

 • To ustawienie jest zwykle konfigurowane w interfejsie administracyjnym routera WIFI. Jeśli nie możesz tego zmienić samodzielnie, skontaktuj się z administratorem sieci lub specjalistą IT.

 

Aby sterować odkurzaczem przez wielu użytkowników, wykonaj następujące czynności:

 • każdy użytkownik musi utworzyć własne konto w aplikacji ETA AQUILO;
 • użytkownik, który jako pierwszy sparował swój telefon komórkowy z odkurzaczem, jest administratorem i ma możliwość skonfigurowania udostępniania odkurzacza innym użytkownikom;
 • administrator ma większe uprawnienia do kontrolowania odkurzacza niż użytkownicy, z którymi współdzieli odkurzacz.

 


 

 Porady i wskazówki, problemy

Porady i wskazówki

Czy zdefiniowane strefy mogą się pokrywać?

Tak, mogą.

 

Tworzenie mapy po raz pierwszy

Podczas pierwszego mapowania należy uważnie obserwować zachowanie robota i upewnić się, że wszystkie przeszkody zostały usunięte (otwarte drzwi, uprzątnięta podłoga itp.). Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów i błędów w utworzonej mapie.

Jeśli utworzona mapa jest cała szara, mapowanie nie zostało wykonane prawidłowo. Zalecamy ponowne powtórzenie procesu tworzenia mapy.

Dlaczego mapa została usunięta?

 • Odkurzacz nie rozpoczął czyszczenia po opuszczeniu stacji ładującej;
 • Zmieniło się otoczenie wokół stacji ładującej (np. przesunięcie stacji ładującej, mebli, uklęknięcie przed odkurzaczem, odłożenie pudełka itp.).

 

 

Problemy

 

Jeśli w aplikacji pojawi się komunikat o błędzie (odkurzacz zaświeci się na czerwono), sprawdź część odkurzacza i wyczyść ją zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

 

Zakres możliwych komunikatów o błędach:

 • LIDAR (jest to moduł laserowy na górze odkurzacza).  Moduł znajduje się pod pokrywą i musi łatwo obracać się o 360°. W tej części można nawinąć np. włosy, sierść, część liścia rośliny itp. Należy upewnić się, że część ta jest wolna i nie jest zablokowana przez żaden przedmiot. Do czyszczenia użyj np. pęsety (LIDAR nie może być demontowany);
 • WENTYLATOR (usterka wlotu) - wymagana interwencja serwisu)
 • KÓŁKA
 • SZCZOTKI
 • ITD.

W instrukcji i w sekcji "Do pobrania" można również znaleźć tabelę możliwych problemów. 

 

Aplikacja zawiesza się lub „zamarza”.

Uruchom ponownie aplikację, a jeśli to nie pomoże, uruchom ponownie urządzenie inteligentne.

 

Ruch odkurzacza w aplikacji jest "nierówny" i ma długi czas reakcji.

Sprawdź siłę sygnału i stabilność sieci Wi-Fi. Możliwe, że odkurzacz sprząta w obszarach o niewystarczającym sygnale Wifi.

 

Aplikacja nie reaguje na nic, mimo że zawsze działała poprawnie. Jak rozwiązać ten problem?

Sytuacja jest prawdopodobnie spowodowana zmianami, które zaszły w telefonie (np. instalacja dodatkowych aplikacji, aktualizacja systemu itp.) lub w sieci Wi-Fi. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu poprzez przywrócenie zmian w telefonie lub sieci Wi-Fi, odinstaluj aplikację ETA AQUILO i zainstaluj ją ponownie.


Jeśli wszystkie powyższe procedury i porady zawiodą i wykluczysz błąd po stronie telefonu i sieci Wi-Fi, skontaktuj się z nami pod adresem vysavace@eta.cz.

 

 

 

 Do pobrania

Instrukcja obsługi w formacie PDF jest dostępna poniżej. Są one dostępne do pobrania na stronie www.eta-polska.pl na podstronie konkretnego odkurzacza.

Instrukcja obsługi odkurzacza ETA7243 AQUILO PRO