Odkamieniacz uniwersalny do ekspresów ETA Decalco 518000201

Kod produktu: ETA518000201
Univerzální prostředek pro odstranění vodního kamene z kávovarů pro 7 cyklů odvápnění.

Opis:

Každý kávovar potřebuje pravidelnou údržbu, která čas od času obnáší i odvápnění. Abyste se vyhnuli poškození přístroje nebo nedostatečnému odstranění usazenin, sáhněte raději po přípravcích, které byly k tomuto účelu speciálně vyvinuty.

Pravidelným používáním prostředku pro odstranění vodního kamene kávovar chráníte a prodlužujete jeho životnost. Předejdete také snižování jeho energetické účinnosti způsobené právě nánosy vodního kamene. Pravidelným odvápňováním usazování vodního kamene postupně klesá a přístroj jednoduše funguje, jak má.

Koncentrovaná síla proti vodnímu kameni

Univerzální prostředek pro odstranění vodního kamene ETA Decalco je koncentrát určený k naředění. Balení o objemu 750 ml vystačí na 7 cyklů odvápnění.

Upozornění

NEBEZPEČÍ: Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje kyselinu mléčnou (10 %).

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

UFI: HS2R-V8N6-1T4M-96DS

Specyfikacja techniczna:

 • Wymiary opakowania
 • Masa: 0.98 kg
 • Głębokość: 8.5 cm
 • Wysokość: 22.0 cm
 • Szerokość: 8.0 cm
 • Wymiary produktu
 • Masa: 0.93 kg
 • Głębokość: 7.0 cm
 • Wysokość: 21.5 cm
 • Szerokość: 7.0 cm
 • Bez kategorii
 • Przeznaczenie: wewnętrzny
 • Sposób użycia: dom urządzenia
 • Forma: koncentrować

Pliki do pobrania